Design Thinking

0.00 kr

I denna kurs får du inblick Design Thinking – En metod och process för att utveckla och testa koncept och prototoyper.

Kategorier: ,

Beskrivning

Design thinking är en icke-linjär, iterative process som utvecklingsteam använder för att förstå användare, utmana sina antaganden, omdefiniera problem och skapa innovativa lösningar att prototypa och testa.

Processen anses mycket användbar för att lösa problem som är dåligt definierade eller okända.

Design Thinking används ofta inom Service Design och rekommenderas av SAFe.

Kursen innehåller en introduktion, samt kapitel där vi går igenom varje steg i processen.

  • Design Thinking Introduktion – 21 min
  • Fas 1: Empathize – 9 min
  • Fas 2: Define – 9 min
  • Fas 3: Ideate – 8 min
  • Fas 4: Prototype – 7 min
  • Fas 5: Test – 7 min
  • Fas 6: Implementering – 4 min