Service Design

0.00 kr

I denna kurs får du veta mer om Service Design – Både som ett sätt att utveckla digitala tjänster och ett sätt att beskriva tjänster ur ett helhetsperspektiv.

Beskrivning

I denna kurs får du lära dig om Service Design, både som utvecklingsprocess och som ett sätt att beskriva tjänster ur ett helhetsperspektiv. Vi går igenom Service Blueprints, MVP och andra typer av UX leveranser och artefakter.

  • Service Design: Introduktion och Service Design som utvecklingsprocess – 12 min
  • Blueprints – Att beskriva ur ett helhetsperspektiv – 12 min
  • UX Leveranser i Service Design (Ulf) – 20 min
  • Product Discovery & MVP – Hitta och skapa värde – 13 min
  • Läsa mer….lära mer…